2018-08-30

HOA HỒNG ĐẦY BAO, KHÁCH ÍT KHÔNG SAO

Feature image

Để nhận được hoa hồng đại lý w88 cần phải thực hiện đúng những yêu cầu sau:

Chương trình này sẽ bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/09/2018 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/09/201

Chương trình này áp dụng cho tất cả các thành viên Đại lý đăng ký với tiền tệ là VND

W88 có quyền rút lại, từ chối hay hủy chương trình đối với bất cứ Đại lý nào vi phạm Quy định và thể lệ của chương trình.

Tiền hoa hồng cập nhật sau trong 15 ngày làm việc kể từ ngày có bảng báo cáo

Các Quy Định & Điều Khoản Chung của chương trình Đại lý W88 được áp dung. Người chơi hợp lệ là người chơi gửi tiền và phải bắt buộc cược ít nhất một lần trong tháng